Get Adobe Flash player
There are no translations available.

Варшава - информация

От 17-ти до 22-ри май 2016 г. учени от Института за държавата и правото при БАН и Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” бяха на посещение в Института за правни изследвания на Полската академия на науките и във Факултета по право и администрация на Варшавския университет. Посещението се осъществява в рамките на проект, посветен на подготовката  по предстоящото ротационно председателство на Република България (юли—декември 2018 г.) на Съвета на ЕС. Основната цел на осъществените срещи бе проучването на полското председателство (юли-декември 2011) и на полския опит в дейността на основните институции на ЕС, а също и ролята на  осъществяваното в лицето на г-н Доналд Туск председателство на Европейския съвет. Едновременно с това бяха договорени  нови форми  за сътрудничество в областта на Еразъм +, обмен на научна информация, организиране на съвместни конференции и други научни прояви.

По покана на проф. Т. Гиаро – Декан на Факултета по право и администрация на Варшавския университет проф. д-р Стефка Наумова от ИДП-БАН, която е защитила докторската си дисертация във Варшавския университет, изнесе леция на тема „Влиянието на идеите на Леон Петражицки в развитието на социологията на правото в България”. В лекцията си проф. Наумова направи оригинална съпоставка между творчеството на световно признатия учен Л. Петражицки и големия български юрист и основател на социологията на правото в България акад. Стефан Бобчев. Проф. Наумова очерта новите тенденции в развитието на правото в контекста на актуалните проблеми, стоящи пред ЕС, и предизвикателствата, пред които е изправена Република България с оглед на предстоящото председателство на СЕС.

 

Стефка Наумова