Get Adobe Flash player
There are no translations available.

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

Отдел „Аналитичен”
София 1061, бул. „Витоша” № 2, телефони 02/81 17 954; 81 17 957, факс 02/81 17 953, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО КРИМИНОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
на тема:
„Проблеми във взаимодействието и дейността на органите за противодействие и превенция на противообществените прояви и престъпността на малолетните и непълнолетните”


Изготвил:
Отдел „Аналитичен”
Върховна касационна прокуратура
Прокуратура на Република България

София, юли 2014г. - PDF

There are no translations available.

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА
Отдел „Информация, анализ и методическо ръководство”
Сектор „Криминологически изследвания”

 

 

 

 

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО КРИМИНОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
на тема:
„Престъпления, извършени от омраза (расова, национална, етническа и религиозна)”

Изготвил:
Сектор „Криминологически изследвания”
Отдел „Информация, анализ и методическо ръководство”
Върховна касационна прокуратура на Република България

София, юли 2013г. - PDF