Get Adobe Flash player
There are no translations available.

КАТАЛОГ

НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТТА НА ПЕНИТЕНЦИАРНАТА СИСТЕМА

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието

1309 София бул. „Ген. Н. Столетов”, № 21 тел./факс 02 931 15 74

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

.PDF

There are no translations available.

КАТАЛОГ

НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТТА НАПЕНИТЕНЦИАРНАТА СИСТЕМА

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”при Министерството на правосъдието

1309 София бул. „Ген. Н. Столетов”, № 21 тел./факс 02 931 15 74

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

.PDF

 

There are no translations available.

К А Т А Л О Г

НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА С КРИМИНОЛОГИЧЕН И СРОДЕН ХАРАКТЕР, ИЗВЪРШЕНИ ПО ЛИНИЯ НА ДИРЕКЦИЯ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ/ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИЦИЯ И АСОЦИАЦИЯТА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ

Настоящият каталог е съставен по линия на Българската асоциация по криминология (БАК). Той е част от цялостен масив на научните изследвания с криминологичен и сроден характер в България от края на ХІХ-ти век до момента (януари 2018 г.).

Съставител на каталога е проф. д.ю.н. Юлия Бояджиева (председател на БАК през периода 1991–2013 г.). Анотациите на изследванията са направени от Тодор Предов, доктор по криминология и доц. д-р Васил Янарлиев.

.PDF

 

There are no translations available.

К А Т А Л О Г

НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА КРИМИНОЛОГИЯТА И СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 9007

Варна, курортен комплекс „Чайка”, тел. 052 3595/62; 55; 56 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

There are no translations available.

К А Т А Л О Г
НА ЕМПИРИЧНИ И ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КРИМИНОЛОГИЯТА И КРИМИНАЛИСТИКАТА,
ИЗВЪРШЕНИ
ОТ БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ
8001 Бургас, бул. „Сан Стефано” № 62
тел. 056 9009400;
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

.PDF

There are no translations available.

К А Т А Л О Г

НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА КРИМИНОЛОГИЯТА, СОЦИОЛОГИЯ НА ПРАВОТО,

НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО И ПРОЦЕС,

ИЗВЪРШЕНИ ОТ ИНСТИТУТА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

София 1000,  ул. „Сердика” № 4, ет. 3

тел. 02 987 49 02

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

.PDF

 

 

There are no translations available.

К А Т А Л О Г

НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА И НЕЙНОТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

София, 1000, ПК 934; тел. +359 2 982 90 06; факс:+359 2 987 82 10;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

.PDF

 

More Articles...