There are no translations available.

КАТАЛОГ НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ ОТ СЪТРУДНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков” № 9, ет. 4

телефон: 02/981 11 33; факс: 02/987 40 01

.PDF